Een bijzondere, nog onbekende Oost Nederlandse stoelklok met Hollandse kenmerken

In het TIJDschrift 2016, nummer 1, heb ik een artikel geschreven over de bekende klokkenfamilie Sprakel. Aan de hand van een uitgebreid stamboom wordt inzichtelijk, dat de Sprakels decennia lang in nauwe onderlinge samenwerking torenuurwerken en later stoelklokken hebben gemaakt. Zij deden dit niet alleen in Oost- en West-Nederland maar ook in het Noorden en Zuiden van de toenmalige Republiek der Verenigde Nederlanden. De in het artikel beschreven stoelklok illustreert deze samenwerking nog eens treffend.

Indien u geïnteresseerd bent in dit artikel, kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met mij. Ik zal u dan kostenloos een gescande copie toesturen.