Nieuws

22 juli 2020

Twentse en Achterhoekse klokken, oorsprong en makers 1600 – 1800

De belangstelling voor Oost-Nederlandse klokken uit de periode 1600 tot 1800 blijft onder liefhebbers en verzamelaars onverminderd groot. Wie kent bijvoorbeeld Anthony ter Swaek nog niet? Verschillende boeken zijn de afgelopen decennia over dit type klok verschenen. Een actueel overzicht over de oorsprong, ontwikkeling en bloei van deze hoogwaardige uurwerken ontbreekt echter nog.  Ik beoog […]
13 maart 2017

Bijzondere vondst in Oldenzaal

Bij het zoeken naar interessante objecten, stuit ik soms op zeer bijzondere stukken. Zo was ik kort geleden in staat om een bronzen beeldje te verwerven, dat bij opgravingen rond 1988 is gevonden op het hoge deel van De Essen, Oldenzaal Noord. De vinders hebben over het beeldje (corpus, gekruisigde christus) geschreven in het boek […]
13 maart 2017

Een bijzondere, nog onbekende Oost Nederlandse stoelklok met Hollandse kenmerken

In het TIJDschrift 2016, nummer 1, heb ik een artikel geschreven over de bekende klokkenfamilie Sprakel. Aan de hand van een uitgebreid stamboom wordt inzichtelijk, dat de Sprakels decennia lang in nauwe onderlinge samenwerking torenuurwerken en later stoelklokken hebben gemaakt. Zij deden dit niet alleen in Oost- en West-Nederland maar ook in het Noorden en […]
13 maart 2017

Goslink Ruempol, de grote onbekende

Over de vermaarde klokkenfamilie Ruempol bestaan al lange tijd vragen. Waar hebben zij het vak geleerd, welke relatie bestond er met de klokkenmaker Vincent Kaspool in Zutphen? enz. In het derde nummer van het TIJDschrift, 2016, heb ik gepoogd antwoorden te vinden op al deze ontbrekende (familie)gegevens.  Door o.m. uitgebreid archiefonderzoek te doen, ben ik […]