Bijzondere vondst in Oldenzaal

Bij het zoeken naar interessante objecten, stuit ik soms op zeer bijzondere stukken. Zo was ik kort geleden in staat om een bronzen beeldje te verwerven, dat bij opgravingen rond 1988 is gevonden op het hoge deel van De Essen, Oldenzaal Noord. De vinders hebben over het beeldje (corpus, gekruisigde christus) geschreven in het boek “succesvol zoeken met de metaal detector”, Gert Gesink, ISBN 90-800755-1-5, pag. 114 en 115. Verondersteld wordt dat het beeldje, deels bedekt met blad goud, afkomstig is uit de 13e of 14e eeuw en mogelijk gemaakt in Limoges (Fr.). De hoogte bedraagt 13,5 cm en het kan gediend hebben als bijbel beslag.

Grote vraag blijft natuurlijk hoe een dergelijk beeldje zo op deze es is terecht gekomen. De Plechelmus basiliek van Oldenzaal ligt immers op 2-3 km afstand. Wie het weet, mag het zeggen!