Goslink Ruempol, de grote onbekende

Over de vermaarde klokkenfamilie Ruempol bestaan al lange tijd vragen. Waar hebben zij het vak geleerd, welke relatie bestond er met de klokkenmaker Vincent Kaspool in Zutphen? enz. In het derde nummer van het TIJDschrift, 2016, heb ik gepoogd antwoorden te vinden op al deze ontbrekende (familie)gegevens.  Door o.m. uitgebreid archiefonderzoek te doen, ben ik tot een aantal opvallende inzichten gekomen!

Ook voor dit artikel geldt, dat ik u het graag op verzoek kan toezenden.